Dějiny umění

Pravěk

Pravěk

pravek_paleolit_JFM.pdf
pravek_neolit_JFM.pdf
1_OBR_pravek.pdf
PL pravěk.doc

Starověk

Mezopotámie

mezopotamie_JFM.pdf
2_OBR_Mezopotámie.pdf

Egypt

egypt_cely_JFM.pdf
3_OBR_Egypt.pdf
Odkazy Egypt

Řecko

predrecke_kultury_JFM.pdf
recko_JFM_upravit.pdf
recko_keramika_JFM.pdf

Odkazy

Řecko - odkazy
Předřecké kultury - odkazy

Řím

etruskove_JFM.pdf
rim_uvod_JFM.pdf
rim_malirstvi_JFM.pdf
rim_architektura_JFM.pdf
rim_socharstvi_JFM.pdf
PL Řím .pdf

Středověk

Románský sloh

romansky_sloh_architektura_JFM.pdf
romansky_sloh_socharstvi_JFM.pdf
romansky_sloh_malirstvi_JFM.pdf

Gotika

gotika_architektura_JFM.pdf
gotika_socharstvi_JFM.pdf
gotika_malba_JFM.pdf

Novověk do 18. století

Renesance

renesance_uvod_20042013.pdf
renesance_architektura_svet_20042013.pdf
renesance_socharstvi_20042013_JFM.pdf
renesance_malirstvi_italie_3112011.pdf
renesance_malirstvi_svet_mimo_italie_20042013.pdf
renesance_v_cechach.pdf
PL_renesance.pdf
10_renesance_obrazky.pdf

Baroko

Baroko

barokni_architektura.pdf
barokni_socharstvi.pdf
barokni_malirstvi_1_13022011.pdf
barokni_malirstvi_2_14022011.pdf
barokni_malirstvi_3_05112010.pdf
barokni_malirstvi_4_13022011.pdf
baroko_u_nas_architektura_JFM.pdf
baroko_u_nas_socharstvi_malirstvi_JFM.pdf
11_baroko_obrazky.pdf

Rokoko

Klasicismus

klasicismus_architektura.pdf
klasicismus_malirstvi_svet_10022012_JFM.pdf
klasicismus_socharstvi_JFM.pdf
klasicismus_u_nas_28052012_JFM.pdf
13_klasicismus_obrazky.pdf

19. století

Romantismus

romantismus.ppt
14. romantismus1_obrazky.pdf
15. romantismus2_obrazky.pdf


Realismus

realismus.ppt
realismus_cechy.ppt
16. realismus1_obrazky.pdf
17. realismus2_obrazky.pdf

Impresionismus

impresionismus.pdf
18. impresionismus_obrazky.pdf

Postimpresionismus

postimpresionismus.pdf
19. postimpresionismus_obrazky.pdf

20. století

Secese a symbolismus

symbolismus.pdf

1. polovina 20. století 

1. polovina 20. století 

fauvismus.pdf
naiviste.pdf

2. polovina 20. století 

opart.pptx
opart_popart_kineticke_umeni_obrazky.pdf
landart_obrazky.pdf

Architektura 20. století 

Architektura 20. století